Element: EARTH

(English translation below)

Tijdens het zomer event aankomende 2 juli maken we samen met de paarden een inspirerende ervaringsreis door de 4 elementen: AARDE, LUCHT, WATER & VUUR

Vandaag alvast een stukje inspiratie en een tip van de sluier over het element AARDE

De AARDE draait rond en rond. Zwaartekracht houdt ons aan de grond. Onze voeten in constante beweging over straten, stoepen, werkvloeren, wegen, velden, stranden, bospaden, rotspaden, bergpaden…

Onbewust lopen we de hele dag van de ene naar de andere plek, soms doelgericht, soms verloren, maar het meest in gedachten. We vergeten de aarde onder ons, we vergeten haar voedende kracht, haar dragende kracht, haar verzorgende kracht.

Zij is het die voor ons zorgt, door ons te dragen, maar ook door ons te voeden. Met gewassen, kruiden, bloemen, fruit, zaden, knollen, mineralen en diep verborgen schatten. Zij zorgt voor iedereen, de dieren, de mensen en alles wat leeft hier op aarde en op, in en door haar heen groeit.

Onvoorwaardelijk, maar ook zij laat haar onmetelijke kracht zien als de balans te sterk verstoord is. Dan is er ineens beweging alsof zij zich opricht vanuit het midden, waarna alles weer stil wordt, doodstil.

Tijdens het 1 daagse summer event op 2 juli herstellen wij de diepe verbinding met de aarde. De paarden stevig geaard met 4 benen op de grond begeleiden ons om onze dragende en verzorgende kracht te vinden, onze plek en onze balans te vinden, en helpen ons om te groeien in ons zelfvertrouwen.

Ben jij erbij?

Bestel hier gelijk je ticket en profiteer tot 10 juni van de early birds prijs!

 

 

During our summer event on the 2nd of July we make an inspiring experiential journey through the 4 elements: EARTH, AIR, WATER & FIRE

Today we offer you some inspirational reading about the element EARTH

The EARTH spins round and round. Gravity keeps us to the ground. Our feet in constant movement on streets, sidewalks, working floors, long roads, fields, beaches, trackways, rocky paths and mountains paths.

Unconsciously we walk the whole day from one place to the other, sometimes focussed, sometimes lost, but mostly wrapped up in our thoughts. We forget the earth underneath us, we forget her nurturing power, her carrying power, her caring power.

She is the one who takes care of us, by carrying us, but also by feeding us. With crops, herbs, flowers, fruits, seeds, roots, minerals and all her hidden treasures. She cares for everybody, the animals, the humans and everything that grows on her, in her and through her.

Unconditionally, but sometimes she shows her unmeasurable power when the balance is too much disturbed. Then suddenly there is movement as if she roars herself up from the centre of the earth, after which everything goes back to silence, dead silence.

During our one day summer event on the 2nd of July we restore our deep connection with the earth. The horses, firmly grounded with 4 legs, guide us to find our own carrying and nurturing power, to find our place and our balance, and to help us grow in self confidence.

Are you joining us?

Get your ticket before the 10th of June and profit from our Early Birds offer!

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vijf × vijf =